Bảng giá phân phối Juniper Switch EX series và module quang cập nhật mới nhấtSwitch Juniper EX2300 và EX3400 đang là sản phẩm bán chạy nhất của Juniper. Doanh số của EX2300 và EX3400 luôn đứng đầu bảng các sản phẩm bán chạy mà hãng Juniper đã công bố mới đây. Junipernet.net xin gửi tới quý khách hàng, quý đối tác bảng giá list các sản phẩm Juniper switch 12 port, 24 port và 48 ports mới nhất.

Bảng giá phân phối Juniper Switch EX series và module quang cập nhật mới nhất 2019

Mã sản phẩm Mô tả thông tin sản phẩm Đơn giá
EX2200-24T-4G-TAA Trade Agreement Act-compliant, 24-port 10/100/1000BaseT + 4 SFP Uplink Liên hệ
EX2200-24P-4G 24-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with PoE+ 4 SFP Gigabit Ethernet Uplink Liên hệ
EX2200-48T-4G 48-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with four SFP Gigabit Ethernet Uplink ports Liên hệ
EX2200-24T-4G-DC 24-port 10/100/1000BASE-T Ethernet + 4 SFP Gigabit Ethernet Uplink Ports Liên hệ
EX2200-48P-4G-TAA Trade Agreement Act-compliant, 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 SFP Uplink Liên hệ
EX2200-48T-4G-TAA Trade Agreement Act-compliant, 48-port 10/100/1000BaseT, 4 SFP Uplink Liên hệ
EX2200-48P-4G 48-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with PoE+ 4 SFP Gigabit Ethernet Uplink Port Liên hệ
EX2200-24T-4G 24-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with four SFP Gigabit Ethernet Uplink Ports Liên hệ
EX2200-24P-4G-TAA Trade Agreement Act-compliant, 24 port 10/100/1000BaseT PoE 4 SFP Uplink Liên hệ
EX2300-24P 24 port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ Liên hệ
EX2300-48T 48-port Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ Uplink Ports Liên hệ
EX2300-48P 48-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ Liên hệ
EX2300-24P-VC 24 Cổng PoE +, Khe cắm 4 SFP + Liên hệ
EX2300-48T-TAA 48 Cổng 10/100 / 1000BASE-T PoE +, 4 x 1 / 10GbE SFP / SFP + Liên hệ
EX2300-48P-TAA 48-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ Liên hệ
EX2300-24T EX2300 24T) EX2300 24 Cổng 10/100 / 1000BASE-T, 4 x 1 / 10GbE SFP / SFP + Liên hệ
EX2300-24T-TAA (EX2300 24T TAA) EX2300 TAA 24 Cổng 10/100 / 1000BASE-T, 4 x 1 / 10GbE SFP / SFP + Liên hệ
EX2300-48T-TAA (EX2300 48T TAA) EX2300 TAA 48 Cổng 10/100 / 1000BASE-T Dữ liệu, 4 x 1 / 10GbE SFP / SFP + Liên hệ
EX2300-24T-VC 10/100/1000BASET + 4 x 1/10G SFP / SFP + Virtual Chassis Liên hệ
EX2300-48P-VC 48-Port PoE+ with VC License Liên hệ
EX2300-24T-DC 24 cổng 10/100 / 1000BaseT với DC PSU nội bộ, 4 x 1 / 10G SFP / SFP + Liên hệ
EX2300-48T (EX2300 48T) EX2300 48 Cổng 10/100 / 1000BASE-T, 4 x 1 / 10GbE SFP / SFP + Liên hệ
EX2300-48MP 48 Port Switch w/ 32 X 1GbE ports, 16 X 1GbE/2.5GbE Copper Ports, 6 x SFP+ Slots Liên hệ
EX2300-24P-TAA (EX2300 24P TAA) EX2300 TAA 24 Cổng 10/100 / 1000BASE-T PoE +, 4 x 1 / 10GbE SFP / SFP + Liên hệ
EX2300-48T-VC (EX2300 48T VC) EX2300 48 Port 10/100/1000BASE-T Data, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ Liên hệ
EX3300-24T 24-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Liên hệ
EX3300-48P 48-port 10/100/1000BASE-T (48 PoE+ ports) with 4 SFP+ uplink ports Liên hệ
EX3300-48T-BF 48-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Liên hệ
EX3300-24T-DC 24-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Liên hệ
EX3300-24P 24-port 10/100/1000BASE-T (24 PoE+ ports) with 4 SFP+ uplink ports Liên hệ
EX3300-48T 48-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Liên hệ
EX3400-24P (EX3400 24P) EX3400 24 Ports 10/100/1000BASE-T PoE+ with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports Liên hệ
EX3400-24T-TAA 24 cổng 10/100 / 1000BaseT, 4 x 1 / 10G SFP / SFP +, 2 x 40G QSFP + Liên hệ
EX3400-48T-AFI 48-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ uplink ports Liên hệ
EX3400-24P-TAA (EX3400 24P TAA) EX3400 TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+ Liên hệ
EX3400-48P-TAA (EX3400 48P TAA) 48 Port 10/100/1000BASE-T PoE+ 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink 1 AC Liên hệ
EX3400-48T-TAA (EX3400 48T TAA) 48 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink 1 AC Liên hệ
EX3400-48P (EX3400 48P) 48 Ports 10/100/1000BASE-T PoE+ 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports 1 AC Liên hệ
EX3400-24T-DC (EX3400 24T DC) 24 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports, DC Power Supply. Liên hệ
EX3400-48T (EX3400 48T) 48 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports 1 AC Liên hệ
EX3400-24T (EX3400 24T) 24 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ Uplink Ports Liên hệ
EX4300-48T 48 ports 10/100/1000Mbps với cổng 40GE QSFP+ Liên hệ
EX4300-48P 48-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 1100 W AC PS (provides 950 W PoE+ power) Liên hệ
EX4300-24T 24 ports 10/100/1000Mbps với cổng 40GE QSFP+ Liên hệ
EX4300-24P 24-Port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 750W AC PS Liên hệ
EX4300-48T-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T 350W AC AFI (Back-to-front airflow) Liên hệ
EX4300-48T-DC 48-port 10/100/1000BASE-T 550W DC AFO (Front-toback airflow) Liên hệ
EX4300-48T-DC-AFI 48-port 10/100/1000BASE-T 550W DC AFI (Back-to-front airflow) Liên hệ
EX4300-48MP 24-port 10/100/1000BASE-T, 24-port 100/1000/2500/5000/ 10000BASE-T 1400W AC AFO (Front-toback airflow) Liên hệ
EX4600-40F-AFO SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow. Liên hệ
EX4600-40F-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow. Liên hệ
EX4600-40F-DC-AFO 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow. Liên hệ
EX4600-40F-DC-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow. Liên hệ

 

Báo giá phụ kiện module quang mua thêm cho tất cả switch Juniper EX series

Báo giá phụ kiện module quang mua thêm cho tất cả switch Juniper EX series

Mã sản phẩm Mô tả thông tin sản phẩm Đơn giá
EX-SFP-10GE-USR  SFP+ 10-Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optcs,
850 nm for 10m on OM1, 20m on OM2, 100m on
OM3 multmode fber
Liên hệ
EX-SFP-10GE-DAC-
1M
SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 1m
Liên hệ
EX-SFP-10GE-SR  SFP+ 10GBASE-SR 10-Gigabit Ethernet Optcs, 850 nm
for up to 300m transmission on MMF
Liên hệ
EX-SFP-10GE-LR  SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 3m
Liên hệ
EX-SFP-10GE-DAC-
3M
SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 3m
Liên hệ
EX-SFP-10GE-DAC-
5M
SFP+ 10-Gigabit Ethernet Direct Atach Copper (twinax
copper cable), 5m
Liên hệ
EX-SFP-1GE-SX  SFP 1000BASE-SX; LC connector; 850 nm; 550m reach
on multmode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-SX-ET  Extended Temperature SFP 1000BASE-SX; LC
connector; 850 nm; 550m reach on multmode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-LX  SFP 1000BASE-LX; LC connector; 1310 nm;
10 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-LH  SFP 1000BASE-LH Gigabit Ethernet Optcs, 1550 nm
for 70 km transmission on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP-1GE-T  SFP 10/100/1000BASE-T Copper Transceiver Module
for up to 100m transmission on Category1
Liên hệ
EX-SFP-1GE-LX40K  SFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optcs, 1310 nm
for 40 km transmission on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT13R14
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1310 nm/Rx 1490 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT14R13
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1490 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT13R15
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1310 nm/Rx 1550 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE10KT15R13
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs,
Tx 1550 nm/Rx 1310 nm for 10 km transmission on
single strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE40KT13R15
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs, Tx 1310
nm/Rx 1550 nm for 40 km transmission on single
strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE40KT15R13
SFP 1000BASE-BX Gigabit Ethernet Optcs, Tx 1550
nm/Rx 1310 nm for 40 km transmission on single
strand of single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1470
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1470 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1490
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1490 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1510
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1510 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1530
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1530 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1550
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1550 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1570
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1570 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1590
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1590 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ
EX-SFP
GE80KCW1610
SFP Gigabit Ethernet CWDM, LC connector; 1610 nm,
80 km reach on single-mode fber
Liên hệ

Địa chỉ phân phối switch Cisco 2960X chính hãng, uy tín tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn)

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI UNI SYSTEM
Website: JUNIPERNET.NET - Email: contact@unisystem.vn 
[ Hà Nội ] Số 1 Ngõ 86 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0344 699 886 - Hotline: 033 616 3333 
[ Hồ Chí Minh ] 259/11 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, HCMC 
Điện thoại: 0373 699 886 - Hotline: 0902 734998


Giao hàng tận nơi
Để tránh mua phải Cisco, Juniper  Kém chất lượng, Hãy mua Cisco, Juniper chính hãng tại nhà phân phối Cisco, Juniper chính hãng, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.

Những câu hỏi thường gặp của khách hàng

✓ Trả lời: Dải sản phẩm tồn kho phong phú đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với chính sách giá sỉ và lẻ đều có nhiều ưu đãi.
✓ Trả lời: Sản phẩm Juniper được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan. JuniperNet luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.